+ 47 70 07 44 30     postmaster@aam-trafikkskule.no

logo.png

Internatskule


I 1984  åpna vi internatskule. Undervisninga vart både praktisk og teoretisk konsentrert til faste tidspunkt for kursstart og kursslutt. Det synte seg å vere svært populære kurs for elevar med lang veg til lærestad. Framleis er dette modellen for kursa som går i Volda.


Meir om internat kan du lese her.

 

 

img_20151016_094029.jpg
sol.jpg

Krav om yrkessjåførutdanning for alle tunge klasser:

Åm Trafikkskule tilbyr undervisning i alle modular innanfor yrkessjåførdirektivet.

Dersom du har teke sertifikat klasse D1 (minibuss) eller klasse D (buss) etter 10 september 2008, må du avlegge eksamen i yrkessjåførdirektivet hos Statens Vegvesen dersom du skal køyre mot vederlag. (Dvs. at du mottek lønn under køyringa)

Etter 10 september i 2009 gjeld det same kravet for klasse C1 og C (liten lastebil og lastebil)

Vår skule tilbyr utdanninga du treng for å avlegge denne eksamenen. 
Sjå under fana yrkessjåførdirektivet, eller ta kontakt med skulen for meir informasjon.

Kursoversikt og kursinnhald

 

Du finn oss i - Furene, 6100 Volda