topp_logo_februar_2015.jpg
mobile_logo.jpg
 
 
 
meny
 
 

Søre Sunnmøre sett frå lufta
"Søre Sunnmøre - sett frå lufta" er i handelen. Boka kjem ut på Forlaget Bla på Larsnes, der Eide har samarbeidd med Einar Ekroll. Ulsteinfotografen og forlagsmannen frå Sande har samarbeidd på fleire bokprosjekt tidlegare, også i sjangeren flyfoto. Det er 19 år sidan dei to sist gav ut bøker med flyfotografi frå Sunnmøre og RomsdalUtgjevingsår 2015
ISBN 978-82-93273-01-1
02.12.15 09:29
Price Kr 348 Amount 997
Streif på Synste
Streif på Synste er ei vandring. Eller rettare: Forteljinga om ei vandring. Ei slik forteljing er sjeldan kronologisk og har avstikkarar både hit og dit. Dei har møtt folk på vegen. Snakka - og fortid og framtid - fått vite både eitt og hitt. Dette formidlar Vidar Parr og Per Eide med bokstavar og bilete.Utgjevingsår 2011
ISBN: 9788230318874
18.02.15 10:51
Price Kr 198 Amount 9
Hundre år - hundre personar i Ulstein
Hundre år - hundre namn i Ulstein. Gjennom eit kortfatta og litt tabloid format har vi lyfta fram personar som har sett sitt preg på Ulstein siste 100 åra. Boka skal vekke appetitt på forteljinga om bygda vår.  Er du nysgjerrig på kven som er blant dei hundre? Skaff deg boka i dag!Utgjevingsår: 2014
ISBN 978-82-998810-6-7  
09.02.15 14:36
Price Kr 350 Amount 1000
Levd liv 2014
Levd liv 2014 er den tiande utgåva av årsskriftet for Ulstein Historielag. Årets bok markerer tre jubileum. To hundre års jubileum for Grunnlova, syttiårs jubileum for Ulstein kunstlag og ti år for Levd Liv. Elles fleire artiklar med lokalhistorisk stoff.Utgjevingsår: 2014
ISBN 978-82-998810-5-0
09.02.15 14:33
Price Kr 300 Amount 1000
Levd liv 2013
Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.Utgjevingsår: 2013
ISBN 978-82-998810-3-6
09.02.15 14:29
Price Kr 300 Amount 1000
Levd liv 2012
Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.Ugjevingsår: 2012 
ISBN 978-82-998810-1-2
09.02.15 14:14
Price Kr 250 Amount 1000
Sunnmørsalpane - Tindelandet
Sunnmørsalpane er det forrivne landskapet rundt Hjørundfjorden, "oppdaga" av engelske tindesportfolk i siste halvdel av 1800-talet. Dei hadde først vore i dei sveitsiske alpane, kom så til Sunnmøre og oppdaga at også der var alpar.Utgjeve 1996
Forfattar: Leiv Arne Grimstad/Gunnar Wangen
ISBN 82-992177-6-8
09.01.15 10:09
Price Kr 398 Amount 0
Tause vitne
Bok om draum. Rikt illustrert av kunstnaren med motiv i hovedsak frå landskapet på Flø. Boka er med norsk/engelsk tekst. Svært avgrensa opplag.Utgjeve i 1992
Forfattar: Einar Magne Flø
ISBN 82-992177-3-3
09.01.15 10:00
Price Kr 240 Amount 99
Under Sunnmørsalpane - Innsyn til Volda og Ørsta
I denne boka vert det ikkje leita etter synlege grenser eller bytesteinar. Vi gir eit innsyn til ein mangfaldig region, til tvillingkommunane Volda og Ørsta, sentralt under Sunnmørsalpane.Utgjevingsår 1990
Forfattar: Jostein O. Mo/Per Eide
ISBN 82-992177-0-9
09.01.15 09:51
Price Kr 350 Amount 11
Bergen - Byvandring i bilder - med fortiden fortalt
Denne boken inneholder to selvstendige bøker. Billedboken om Bergen idag, slik Per Eide - lyskunstneren - ser det gjennom sitt kamera, og historien om byen slik Carl o. Gram Gjesdal - utlegger den. To personlegheter, to uttrykksformer - en by. God bok!Utgjevingsår 1992
Forfattar: Carl O. Gram Gjesdal/Per Eide
ISBN 82-992177-1-7
09.01.15 09:39
Price Kr 398 Amount 19
Springflod - 10 år med ordet
I dette audmjuke perspektivet jubilerte forfattarlaget for første gong. Bidrag frå medlemene  då laget jubilerte i 1994. Utgjevingsår: 1994
Forfattarane i Møre og Romsdal
ISBN 82-992177-4-1  
09.01.15 09:30
Price Kr 240 Amount 49
Soga um Sande og Rovde
"Måtte so denne boka kveikje og nøre kjærleiken til heim og heimbygd hjå det folk som bur og byggjer i Sande og Rovde! Og me vonar ho vil kome som ei kjær helsing til alle utflyttarar frå desse bygdene og knyte sterke band attende til heimfolk og heimejord" Denne legendariske sogeboka frå 1935 er kopitrykk av originalen.Utgjevingsår: 1935/2005
Forfattar Jakob M. Bjørlykke/Olav Liset
ISBN (Ingen)
09.01.15 09:19
Price Kr 350 Amount 99
Sunnmørskyrkjene - historie, kunst og arkitektur
Kyrkjeboka trekk fram fleire fellesnemnarar, slik som byggeskikk innanfor enkelte tidsperiodar, men også dei mange tinga som er forskjellig frå ei kyrkje til ei anna. Sølvty, dåpsfat, messing, rosemåling, treskjerarkunst, arkitektur, glasmåleri, orgel, kyrkjeskip, kyrkjetårn og våpenhus er døme på objekt som har blitt gjenstand for ei omfattande katalogisering av kyrkjevitar Øystein Ekroll. Og som Per Eide har kunne boltre seg i av flotte motiv. Dei mange flotte fotografia hans gjer dette til ei praktbok som truleg vil finne vegen til mange sunnmørsheimar denne jula. Boka er på  384 sider i stort format og svært rikt illustrert.Utgjevingsår: 2012
Forfattar: Øystein Ekroll/Per Eide (foto)
ISBN 978-82-93273-00-4
23.12.14 09:45
Price Kr 398 Amount 100
Tru og trolldom på Vestlandet
Dei mange bileta i denne boka gir det eit eventyrleg høve til å sjå det aller meste av Sunnmøre – både det som er kjent og ukjent. Med perspektiv til dels frå ein svært luftig posisjon, fungerer denne boka også som ein bildeatlas supplert med opplysningar om alle 17 Sunnmørskommunane. Dei over 120 bilda til Per Eide gir eit fantastisk oversyn over Sunnmøre fråd ei yste øyar, gjennom tronge fjordar og vilt alpelandskap.Forfattar: Harald Molvik
Utgjevingsår 1992
ISBN 82-992177-2-5

22.12.14 11:50
Price Kr 240 Amount 98
Annotations Book Anno 1756
Hans Strøm let etter seg to såkalla "Annotationsbøker" i manuskript. Dei er å finne i Handskriftsamlinga på Universitetsbiblioteket i Oslo. Den eine inneheld for det meste opplysningar og registreringar som gjeld dyr, planter, fiskar og innsekt på våre kantar og er ei slags naturkunne. boka er skriven i tida 1759 til 1780.Forfattar: Hans Strøm
Utgjevingsår 1756/1997
ISBN 82-993033-1-1
22.12.14 11:23
Price Kr 498 Amount 3
Glimt frå mitt hundreår
Bjarne Rabben frå Moltustranda i Herøy har eit rikhaldig forfattarskap bak seg. Han har produsert meir enn 10 000 sider som er trykt i bokform. Han har vore reisande for avhaldssaka i ein mannsalder. I sine siste leveår skreiv han gav han ut fleire diktsamlingar.  Denne boka er eit attersyn til ein mann med ei heilt spesiell historie.Forfattar: Bjarne Rabben
Utgjevingsår: 1999
ISBN 82-92168-00-1
22.12.14 09:40
Price Kr 240 Amount 97
Beskrivelse over Fogderiet Søndmør l/ll
Tobandsverket kom ut med fire års mellomrom, 1762 og 1766. Det første bandet var hans debut som forfattar. Det hadde heile 572 paginerte sider.. Det inneheldt det originale sjølvkonstruerte kartet og fire flotte plansjar. Brått vart Hans Strøm etablert som ein leiande vitskapsmann i vårt land. Verket ruvar framleis og vert rekna som eit av dei viktigaste bokverka i norden.Utgjevingsår 1762/2001 (Oversett til latinske bokstavar)
Forfattar: Hans Strøm
ISBN 82-92168-00-1
06.09.12 15:05
Price Kr 960 Amount 99
Sunnmøre sett frå lufta
Dei mange bileta i denne boka gir det eit eventyrleg høve til å sjå det aller meste av Sunnmøre – både det som er kjent og ukjent. Med perspektiv til dels frå ein svært luftig posisjon, fungerer denne boka også som ein bildeatlas supplert med opplysningar om alle 17 Sunnmørskommunane. Dei over 120 bilda til Per Eide gir eit fantastisk oversyn over Sunnmøre fråd ei yste øyar, gjennom tronge fjordar og vilt alpelandskap.Utgjevingsår: 1996
Forfattar: Per Eide/Johan Ottesen
ISBN 82-992177-7-6
06.09.12 15:05
Price Kr 198 Amount 99
Tafjordfjell - frå fjøre til verdens tak
Du får ta del i flotte turopplevelser, det være seg turer fra hytte til hytte – eller til topps, balanserende blant kvasse, luftige egger. Du får hilse på Kallen som har en dramatisk forhistorie, får lære om geologi, istider og andre ting som har vært med på å forme Tafjordfjella. Vi skal vandre på historisk grunn langt gamle ferdelsveger og lære om tidlegere tiders fangstkultur. 50 turbeskrivelser, 50 faktaartikler, 150 høgste toppene og 200 flotte bilder.Utgjevingsår: 1999
Forfattar: John O. Fylling
ISBN 82-992177-9-2

06.09.12 15:04
Price Kr 398 Amount 100
Romsdal sett frå lufta
I boka vil du finne eit hundretals fargefoto. Dei gir eit makalaust innblikk i dagens Romsdal fråd ei høgste tindar til dei yste skjer. Med perspektiv frå ein til dels luftig posisjon fungerer også boka som ein bildeatlas med sentrale opplysningar om kommunane i Romsdal. Og når det heile vert supplert med eldre flyfoto, får ein i tillegg førsteklasses innsyn i utviklinga etter krigen. Boka er etter kvart ein historisk dokumentasjon som viser utvklinga landsdelen har gått gjennom.Utgjevingsår: 1997
Forfattar: Per Eide/Johan Ottesen
ISBN: 82-992177-8-4
06.09.12 15:03
Price Kr 298 Amount 100

BOKBESTILLING

Bestilling
Bestilling er tom