Feil syntaks!
ver. 2.3.6
Foto:
Dagens sitat
Dere gir bare lite når dere gir av deres eiendeler. Det er først når dere gir noe av dere selv at dere virkelig gir.
Kahlil Gibran
www.ordtak.no