Menu

TJENESTER

EGH REGNSKAP AS tilbyr en totalpakke innen regnskap og økonomi. Vår kundemasse representerer et bredt spekter der størrelse på bedrift ikke betyr noe; alle er like viktige og like betydningsfulle.

Vi leverer trygghet for at dine regnskap- og økonomioppgaver blir godt ivaretatt. Les mer om hva vi tilbyr ved å klikke på våre tjenester under.

 • Regnskap
  • En bedriftseiers hverdag består av mange oppgaver og mange ansvarsområder. Det skjer noe hele tiden. Derfor er valg av regnskapsfører viktig. Det skal være et stabilt og langvarig samarbeid som bygger på gode relasjoner, tillit og god kommunikasjon. Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift. Det er vår oppgave! Vi benytter Visma Business Byrå for regnskapsførselen.

  • Vi leverer «femstjerners» tjenester hvor:
   • Regnskapet er informativt og gir godt grunnlag for økonomiske beslutninger
   • Regnskapet er avstemt, kontrollert og dokumentert
   • Regnskapet er periodisert og korrekt
   • Regnskapsrapportene er informative, forståelige og til nytte for bedriftseier.
   • Regnskapet leveres til avtalt tid, og fristene til det offentlige er overholdt

  • Dagens muligheter gir mange valg. For eksempel kan du:
   • Ha tilgang til regnskapet på PC, nett og mobil
   • Levere bilag til oss elektronisk eller på papir slik det passer deg best
   • Vi remitterer (m.a.o. vi betaler elektronisk)
   • Vi innhenter oppgjør fra dine kunder via fil fra banken

 • Lønn
  • Vi kjører lønn for små og store bedrifter. Mange velger å kjøpe denne tjenesten fordi lønnsområdet er komplisert. Her er stadige endringer i regelverket som gjør det ressurskrevende og inneha oppdatert kompetanse. Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg den beste service. Lønn er en integrert del av regnskapsoppdraget, men for større firma kan det også være et selvstendig oppdrag.

  • I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

 • Fakturering
  • • Vi fakturerer på dine vegne ut fra mottatte grunnlag eller du benytter en av våre selvbetjente løsninger. I begge tilfeller blir faktura automatisk overført til regnskapet.  Effektivt og besparende.
   • Vi følger opp utestående fordringer, og sender ut purringer etter avtale med deg
   • Innbetalinger fra kunden overføres og bokføres automatisk fra bank.

 • Årsoppgjør
  • Vi benytter Finale årsoppgjør med direkte oppkobling til Altinn. Som din regnskapsfører har vi tilgang til å sende inn aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og offentlig regnskap til offentlige myndigheter via Altinn. I tillegg kan vi tilby assistanse ved utarbeidelse av dokumenter og protokoller til styremøter og generalforsamlinger.

  • Oppgaver for årsoppgjøret:
   • Aksjonærregister
   • Driftsmiddelarkiv
   • Veiledning i verdsettelse av varelager, fordringer og anleggsmidler
   • Ligningsdokumenter for EPF (enkeltpersonforetak) og AS (aksjeselskap)
   • Skatteberegning, skatteplanlegging og orientering om regler ang. skatt
   • Elektronisk innsending til Brønnøysund og Skatteetaten
   • Styrets årsberetning
   • Generalforsamling, vi kan delta på generalforsamlingen, skrive utkast til protokoller
   • Skattemelding for lønnsmottaker/pensjonister og personlig næringsdrivende

  • Vi følger opp kunden gjennom året og deltar gjerne på samtaler rundt årsoppgjørsdisposisjoner som for eksempel utbytte, og på møter sammen med deg og din revisor.

 • Selskapsstiftelser
  • Ved etablering av selskap er det mange formaliteter å tenke på. Vi hjelper deg gjennom prosedyren og om du ønsker det:
   • Vi påtar oss å etablere selskapet
   • Vi gir råd og veiledning om hvilken selskapsform du bør velge
   • Vi kan bistå med endringer i selskapet som valg av revisor, styremedlemmer m.m.
   • Vi kan gjennomføre (skattefrie) omdannelser fra NUF/EPF til AS.

 • Rådgiving innen skatt, regnskap, organisering og styrearbeid
  • Samarbeidet med regnskapsfører er nært. Vi har taushetsplikt. Det gir deg muligheter til fortrolige samtaler og diskusjoner. Vi har systemer og kompetanse til å være din rådgiver. Vi er nær kunden og har god innsikt i utviklingen, problemene, utfordringene og framgangen!

  • Ta kontakt med oss om du ønsker:
   • Regnskapsfører som din bedrifts økonomisjef
   • Vår deltakelse på styremøter for å legge fram regnskapet, eller som styrets sekretær
   • Vi følger med i den løpende økonomiske utvikling
   • At vi er din fortrolige samtalepartner
   • Vi kan bistå deg med enkeltoppdrag som konsulentbistand.

 • Administrative tjenester
  • Det er mange administrative oppgaver i en bedrift. For en periode kan det være til hjelp å hente inn assistanse fra fagpersoner. Vi har kompetente regnskapsmedarbeidere som gjerne stiller opp og bistår deg med det du trenger hjelp til. Fortrinnsvis foregår dette som uteoppdrag, men kan også tas inn til vårt kontor.

 • Omdannelser
  • Se Selskapsstiftelse.

 • Skattemelding
  • Se Årsoppgjør.

 • Konsulentbistand
  • Se Rådgiving.

 • Samtalepartner
  • Se Rådgiving.
illustrasjon__egh_regnskap__kontorrekvisita.png