enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

finansiering.jpg

Finansiering

ENOVA SF
Vurdering av tiltak opp mot rett Enova program, der vi tilrettelegg søknad og rapportering

Byggprogram
Industriprogram
Varmeprogram
Passivhusprogram
Program mot offentlig sektor