enoksenteret_150_dpi_14cm.jpg

Enøk-senteret
Effektiv og miljøfokusert energirådgivar

om_selskapet_industri.jpg

Om selskapet

Enøk-senteret AS er eit privat rådgjevingsfirma med hovudkontor i Ørsta,  eit avdelingskontor i Ålesund og avdeling Gudbrandsdal lokalisert på Vågå. 

Selskapet har 8 tilsette, som samla representerer ein solid kompetanse.

Vi arbeider over heile landet og er involvert med tiltak i ei rekkje bedrifter, konserngrupper, kommuner og offentlege verksemder. Vi samarbeider samstundes med ulike aktørar i bransjen.

Selskapet har bakgrunn i Enøk-sentra som vart etablert i fylka på 1990 tallet, men der endra rammer gjorde at mange seinare forsvann.

Enøk-senteret i Ørsta tok imidlertid omstillinga, for i dag å yte tenester med tydeleg inntening for våre kundar. Selskapet er eigd av Nordplan.