press.jpg

Kortast,flatast, raskast

Fefast AS arbeider for realisering av ferjefri fjordkryssing for E39 langs aksen Grodås, Volda, Furene, Steinnes, Rjånes, Festøya, Solavågen. Eit brusamband vil være framtidsretta og dekke krava som knyter seg til ein framtidig stamveg, også etter opprusting av vegen over Strynefjellet.

Med Fefast alternativet slepp personbilar,bussar og tungtransporten ”omvendte fjellovergangar” gjennom djupe undersjøiske tunellar. Det har med tryggleik og miljø å gjere.

Fefast har det beste alternativet for framtidig E39.

vik_ships.jpg
kart.jpg

Nyhende

10.11.2011
Samferdselkonferanse i Ålesund 

Fefast AS - PB 162 - 6151 Ørsta - Tlf: 70 06 80 85 - Fax: 70 06 80 86 - E-post:post@fefast.no