A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

ARBEIDSSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

 

DATA

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

 

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

CNC – operatør/ maskinarbeidar – fast stilling for snarleg tilsetting
FURENE AS er ei av landets 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi er ein regional aktør som er til stades i alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudkontor i Furene i Volda med avdelingar i Ørsta, Ulstein, Herøy og Vanylven. I Furene AS set vi personen  i sentrum, og vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering , rehabilitering og ikkje minst til å tru på eigne ferdigheiter.  Furene AS er også produsent  av varer og tenester til næringslivet i regionen.  Mekanisk avdeling i Furene AS er no inne i ei positiv periode med utvikling og vekst. Vi søkjer derfor etter ein person som kan bidra til å styrke avdelinga vidare framover. Avdelinga har pr. dato 10  fast tilsette. Arbeidsstad er Furene AS si mekaniske avdeling i Furene i Volda.Arbeidsoppgåver Produksjon av komponentar på mekanisk avdeling Programmering og innstilling av maskiner Deltaking i utvikling av nye produkt og produksjonsprosessar Rettleiing og opplæring av tilsette og personar på tiltak  Kvalifikasjonar Fagbrev som CNC-operatør/ maskinarbeidar Relevant erfaring frå produksjonsbedrift kan kompensere for manglande fagbrev Erfaring med drift, programmering og vedlikehald av CNC-styrte maskiner. Fordel med generell erfaring frå mekanisk verksemd som til dømes platearbeid og sveising God gjennomføringsevne, samt initiativ og ansvar i arbeidet Gode samarbeidsevner og interesse for rettleiing Må ha godt humør, vere løysingsorientert, fleksibel og nøyaktig Grunnleggande datakunnskap Førarkort klasse B Gjere seg godt forstått på norsk  Vi tilbyr Ein variert og utfordrande arbeidskvardag i ei solid samfunnsbedrift God pensjonsordning Løn etter avtale Gode forsikringsordningar  Søknadsfrist: snarast og seinast innan 19. januar Spørsmål til stillinga kan rettast til Furene AS ved avd. leiar Arne Straume mob: 95248810 eller mail: arne.straume@furene.no Søknad med CV sender du til e-post gro-lise.rise@furene.no
05.01.18 13:47

AKTUELT FRÅ FURENE

Jobbklubb våren 2018
Kurset går over tre veker og har oppstart følgande datoar: 15.01.18, 05.02.18, 26.02.18 og 19.03.18 (Forsnavåg), 12.02.18, 05.03.18, 03.04.18, 23.04 (Volda), 09.04.18, 30.04.18, 22.05.18 og 11.06.18 (Ulsteinvik) Kurset passar for: Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit:                                                                                                                                           Kurset går over 3 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00 Undervisning: Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet. Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.
08.03.18 16:22
CNC – operatør/ maskinarbeidar – fast stilling for snarleg tilsetting
FURENE AS er ei av landets 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi er ein regional aktør som er til stades i alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudkontor i Furene i Volda med avdelingar i Ørsta, Ulstein, Herøy og Vanylven. I Furene AS set vi personen  i sentrum, og vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering , rehabilitering og ikkje minst til å tru på eigne ferdigheiter.  Furene AS er også produsent  av varer og tenester til næringslivet i regionen.  Mekanisk avdeling i Furene AS er no inne i ei positiv periode med utvikling og vekst. Vi søkjer derfor etter ein person som kan bidra til å styrke avdelinga vidare framover. Avdelinga har pr. dato 10  fast tilsette. Arbeidsstad er Furene AS si mekaniske avdeling i Furene i Volda.Arbeidsoppgåver Produksjon av komponentar på mekanisk avdeling Programmering og innstilling av maskiner Deltaking i utvikling av nye produkt og produksjonsprosessar Rettleiing og opplæring av tilsette og personar på tiltak  Kvalifikasjonar Fagbrev som CNC-operatør/ maskinarbeidar Relevant erfaring frå produksjonsbedrift kan kompensere for manglande fagbrev Erfaring med drift, programmering og vedlikehald av CNC-styrte maskiner. Fordel med generell erfaring frå mekanisk verksemd som til dømes platearbeid og sveising God gjennomføringsevne, samt initiativ og ansvar i arbeidet Gode samarbeidsevner og interesse for rettleiing Må ha godt humør, vere løysingsorientert, fleksibel og nøyaktig Grunnleggande datakunnskap Førarkort klasse B Gjere seg godt forstått på norsk  Vi tilbyr Ein variert og utfordrande arbeidskvardag i ei solid samfunnsbedrift God pensjonsordning Løn etter avtale Gode forsikringsordningar  Søknadsfrist: snarast og seinast innan 19. januar Spørsmål til stillinga kan rettast til Furene AS ved avd. leiar Arne Straume mob: 95248810 eller mail: arne.straume@furene.no Søknad med CV sender du til e-post gro-lise.rise@furene.no
05.01.18 13:47
Jobbklubb- Nye kurs startar i september
Kurset går over tre veker og kan takast i i perioda 04.09.17 - 15.12.17 (Volda) og 18.09.17- 15.12.17 (Ulsteinvik)Kurset passar for: Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit:                                                                                                                                           Kurset går over 3 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00 Undervisning: Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet. Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.
18.08.17 15:33
Eldor Skeide tilsett som Administrerande direktør
Eldor Skeide tilsett som Administrerande direktør
Eldor Skeide tek over stillinga som administrerande direktør etter Hege Karete Hamre. Eldor har i fleire år vore leiar for prosjekt og utvikling, samt ein del av den sentrale leiargruppa i FureneEi tilsettingsnemnd oppnemnd av styret har dei siste månadane arbeidd tett saman med rekrutteringsbyrået Mercuri Urval for å finne rett kandidat til leiarjobben i Furene. Før Eldor kom til Furene i 2010, hadde han 25 år bak seg som dagleg leiar og administrerande direktør i organisasjonar og selskap på Sunnmøre; Hødd, Sunnmørshallen, Convex, Bohus Møre og Westing "Vi opplevde stor interesse for stillinga og er trygg på at vi har fått ein dyktig toppleiar på plass for å møte dei spanande utfordringane selskapet står ovanfor"  seier styreleiar Inge- Johnny Hide.  "Eg ser fam til å vere ein tydeleg ambassadør for Furene sitt samfunnsoppdrag, og saman med dyktige medarbeidarar, vidareutvikle Furene som ein profesjonell aktør i levering av tenester og produkt til kundar og lokalbefolkninga på Søre Sunnmøre" seier Eldor Skeide  Skeide tiltrer i stillinga 01.08.17
11.07.17 16:38
Jobbklubb- nytt amo kurs startar i forsnavåg 18.04.17
Kurset går over fire veker og kan takast i perioda 18.04.17- 07.07.17. Vi held til i STQ sine lokale i Nørvågen 15 i Fosnavåg Kurset passar for: Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit: Kurset kan takast i Fosnavåg i perioda 18.04.17 til 07.07.17.                                                                                                       Det er kontinuerleg opptak i denne perioda.                                                                                                                               Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00 Undervisning: Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet. Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.
11.04.17 15:56
Nye ringer i vannet avtaler
Nye ringer i vannet avtaler
Vi er glade over å få nye samarbeidspartar med på laget. I dag har Hotell Ivar Aasen signert Ringer i vannet avtalen.Vi jobbar stadig med å skaffe nye samarbeidspartar gjennom Ringer i vannet. Dette er ein intensjonsavtale om å rekruttere mennesker utanfor det ordinære arbeidslivet. Vi er Glade for å få Hotell Ivar Aasen med på lget, og gleder oss til eit godt samarbeid. Vi erfarer at Ringe i vannet gjev resultat, og er glade for å kunne overrekke Ørsta bil og Westre bakeri diplom som eit synleg bevis på at dei har har tilsett folk gjennom denne avtalen.
14.02.17 21:47
Vegen vidare - Nytt amo kurs
Vegen vidare - Nytt amo kurs
AMO kurset Vegen Vidare statrar i Furene 27.februarMålgruppe
Dette er eit tiltak for deg som er over 19 år, er arbeidssøkjar og har redusert arbeidsevne på grunn av psykisk helse, og/eller treng utvida bistand for å kome deg ut i arbeid. Det skal ligge føre ei arbeidsevnevurdering og ei oppdatert behovsvurdering. Gjennomføring og varigheit
Kurset er samla på 18 veker, består av ein 9 veker teoridel og 9 veker praksis kombinert med 1 samlingsdag pr. veke med ulike tema og aktivitetar. Kurset startar den 10. november og varer fram til 27. mars. Undervisning:
Tema i teoridelen er retta inn mot aktivitetsplan og konkretisering av individuelle yrkesmål. Du vil i tillegg få kunnskap om arbeidslivet/- og marknaden, og om jobbsøking.
Kurset vil innehalde ulike temadagar for å sikre motivasjon og bygge sjølvtillit.
Det vil også verte arrangert ulike bedriftsbesøk i regionen. Arbeidspraksis:
Etter teoridelen kan du få tilbod om 9 vekers arbeidsutprøving på ein hensiktsmessig praksisplass retta mot dine føresetnadar og målsettingar.
14.02.17 21:34

FURENE AS
Furene 10
6105 Volda

Tlf.: 70 07 48 50
E-post: post@furene.no
Org. nr.: NO 923 994 149 MVA

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50