jobbia_logo_new.png

Dette gjør vi


  Slik arbeider Jobbia i forkant av å leie ut personell eller rekruttere jobbsøkere til faste stillinger:


Jobbia gjør det enklere for bedrifter å få tilgang på dyktig og kvalifisert arbeidskraft. Effektiv produksjon krever ikke bare godt verktøy og gode maskiner. Det kreves også at personene som håndterer disse er på det samme høye nivå. Et produkt eller en tjeneste selger sjeldent seg selv. Personen som står bak en vare eller tjeneste er brobygger og relasjonsskaper mellom bedriften, produktet/tjenesten og kunden.

Velg en god relasjon og en profesjonell samarbeidspartner. Velg Jobbia Personell.

 

Prosessen ved innleie eller direkterekruttering:

  • Jobbia kommer til bedriften for å få best mulig kravspesifikasjon til aktuelle stillinger. 
  • Vi vil deretter annonsere, søke i egne og eksterne databaser og bruke vårt nettverk for å finne best mulige kandidater etter bedriftens kravspesifikasjon.

  • Vi utfører referansesjekk og intervju av passende kandidater, som deretter blir presentert for bedriften.
  • Bedriften velger ut aktuelle kandidater og Jobbia deltar i intervju sammen med kandidatene.

  • Vi vil følge opp både kandidat og bedrift når arbeidsforholdet har startet.

  • Jobbia har også et etablert nettverk av utenlandske kandidater.

  • Vi kvalitetssikrer CV og språkkunnskap for å finne den beste kandidaten for deres bedrift.

 

Kontakt oss info@jobbia.no


 

.
Jobbia Personell - Postboks 29 - 3471 Slemmestad - Tlf: 455 13 000 - post@jobbia.no © All rights reserved