logo.png

bratte utfordringar for kropp og sjel
kontakt_text.png

Postboks 365

6067 ULSTEINVIK

+47 900 64 952
klivrelaget@yahoo.no
meny_text.png

ulstein arena

Klivreveggen er åpen i åpningstidene til Ulstein Arena. 

Medlemar av Klivrelaget - som har betalt  treningsavgift - kan besøke Klivreveggen so mange gangar dei vil, innanfor Arena sine åpningstider. Dersom Klivreveggen er reservert for andre formål (skular, kurs, spesifiserte brukargrupper....) er det ikkje tilgang til Klivreveggen. 

Nøkkelkort kan hentast i resepsjonen på Arena.

For ikkje-medlemar vil det vere tilgang til Klivreveggen ved å betale eingangs-avgift i resepsjonen på Arena. 

Medlemar som har betalt treningsavgift får tilgang til både Klivrehallen i Arena og siloen på Osnes. Dersom medlemar ynskjer å nytte siloen på Osnes må dei få eigen nøkkel til dette. (sjå info lenger nede på sida) 

- alle medlemar må registrerast enkeltvis i MinIdrett. (alle vaksne og alle barn). Føresette må registrere / lage brukar for barna i MinIdrett.

Medlemar av Klivrelaget - som har betalt  treningsavgift - vil kunne få utdelt nøkkelkort (slik som til badeannlegget) dersom dei henvender seg i Resepsjonen i Arena. Dette er ikkje heilt formelt ordna enno slik at det kan ta nokre veker før det er heilt oppe og går. 

TIL nye medlemar

Og gamle som vil fortsette -----

Det er pålagt frå NIF å føre elektroniske medlemslister. Alle medlemar er individuelle medlemmar, dette betyr at alle familiemedlemar skal registrerast i MinIdrett. Dersom dette ikkje vert gjordt vert dei ikkje registrert i våre medlemslister.

Dersom du vil verte medlem i Ulstein Klivrelag so må du: 

  • opprette ein ny brukar på MinIdrett. (alle som skal vere registrerte medlemmar må ha ein brukar her. Dette gjeld kvar enkelt familiemedlem) 
  • Logge deg inn i MinIdrett.
  • Søke opp Ulstein Klivrelag --> søk om medlemskap.

Når du har gjordt dette vil du verte registrert i Våre medlemslister.

Dersom du vil ha års-avgift i klatreveggen Må du vere registrert medlem i klubben. Dette vert evt. fakturert gjennom MinIdrett.

veileding til nye medlemmar:  https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

videolink:                  https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4&feature=youtu.be

Ta gjerne kontakt med oss dersom noko er uklart. 

Nøkkel til SILOEN PÅ OSNESET

For å få nøkkel til siloen må du ha Brattkort, vere over 18 år og du må kunne vise til betalt medlemskap og treningsavgift. Nøkkelen kostar ikkje noko ekstra når du har betalt treningsavgift. 

Vi har ingen vaktmesterordning i siloen og det er fellesinnsats frå brukarane som bestemmer kor ryddig og reint det er der til ei kvar tid. 

me forventar at dei som får tilgang til siloen er med å rydde og støvsuge. Det stend støvsugar tilgjengeleg i siloen. 

Låsen til siloen vil verte bytta med u-jamne mellomrom (kvart 2. år ca....) 

Slik gjer du for å få nøkkel.

Ta kontakt med følgjande i styret i Klivrelaget for å avtale utlevering av nøkkel og underskriving av kontrakt. (Kontrakta bekreftar at du har lese og akseptert "reglar for klatrevegen" og "annsvarserklering for klatreveggen")                                                                                                                                                           Nøkklar til siolen vert oppbevart på Arena.

Henning Langeland  tlf.: 90064952

Lisbeth Hareide Longva tlf: 41923118

Rakel ellingsen

Olve Havåg tlf.: 91334548

Jim Torbjørnsen

Tobias Hatløy tlf:  950 29 100

Helsing styret i Klivrelaget

Brattkort

For å få nøkkel til klatrehallen må du ha brattkort. Dette er for at vi skal vere sikre på at dei som brukar klatreveggen har den kunskapen dei treng for å klatre på ein sikker måte.

Me har brattkort som eit krav til dei som ha nøkkel samt til dei som skal vere klatrevakter. 


Me vil halde innføringskurs for dei som ikkje har klatra noko før, og då vil brattkortprøva vera eksamen på det kurset. Innføringskurs i klatring vert arrangert etter behov. Dato for kursa vil verte annonsert i forkant.

Dersom det er interessant, kan me tilby brattkort-prøve til alle som føler seg skikka til å ta prøva utan kurs. Du kan ta kontakt med vaktene i klatreveggen eller sjå på vaktlista kva tid der er godkjent instruktør tilstades. Eller skriv ein mail so ordnar me eit tidspunkt.

Vel møtt i klatreveggen!

kontakt_text.png

Postboks 365

6065 ULSTEINVIK

+47 900 64 952
klivrelaget@yahoo.no

© Klivrelaget 2014. Powered by Osberget CMS