maloy_logo.png

VELKOMMEN TIL

KYSTBYEN

Måløy By en travel småby på Nordvestlandet med et enormt utviklingspotensial. Vi har derfor utviklet konseptet "Måløy By" for å synliggjøre alt det spennende som skjer her på en mest mulig inkluderende, moderne og effektive måte.
Velkommen til kystbyen i Nordfjord!

maloy_magazine.jpgLES NYESTE
NUMMER AV MÅLØY BY
MAGASINET (PDF)

maloy_velkommen_pic.jpg
maloy_logo.png