More

EXPLORER YACHT & CRUISE

Marin Teknikk design and develope Explorer Yacht & Cruise projects directly towards clients and customers. Read on:

frontpage/mt5006mkii_300x157.gif

HEADLINES

Read our latest news and press releases.

Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
<p>Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt. Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021.</p><p>Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L.</p> <p>Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet.</p> <p>Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar.</p> <p>Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy.</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. - Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på.</p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20190909_ervik/ervik-mt-tersan_etter_signering_bygg100_vtersan_img_0664_1.jpg" alt="" width="960" height="640"></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em>Fra venstre: Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (Ervik Havfiske) og Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske)</em></span></p> <p>Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger.</p> <p>For ytterligere informasjon:</p> <p>Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no</p> <p>Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no</p> <p>Marin Teknikk AS, 9 september 2019</p> <p>---------------------</p> <p>IN ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 20px;"><strong>Marin Teknikk secures new Longliner contract</strong></span></p> <p><em>Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design &amp; Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021.</em></p> <p>The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L.</p> <p>Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel.</p> <p>This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators.</p> <p>This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.<br>Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.”</p> <p>This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions.</p> <p>For further information:</p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no </p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no</p>
09.09.19 10:48

CONTACT

Tel: +47 70 08 34 00
Fax: +47 70 08 34 01
 

ship3.jpg
Our next Exhibition:
frontpage/web_next_exhibitions_mc.png
A

OUR COMPANY

Marin Teknikk AS is a Norwegian Ship Design & Engineering company, with special knowledge and expertise within advanced ship design.

With more than 110 successful ship designs in our book, we feel quite convinced that we can play an important role in whatever project you are thinking about.

Our ongoing effort in making the most productive, reliable and safe ships, have lead us into the next step of 3D visualization. Together with you, we can process virtual 3D environments of your ship to ensure your perfection.

With our competence and wide knowledge in rules and regulations, we can guide you through different phases of planning and designing to fulfil your expectations.
Don’t hesitate to contact us with any request…

frontpage/tailor-made-design-20190107_2.png
NEWS
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
Marin Teknikk har signert ny kontrakt på linebåt
<p>Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt. Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021.</p><p>Fartøyet vil ha ei lengde på 60,50 meter og og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og byggast med høg isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L.</p> <p>Fleire anerkjente leverandørar frå Norge får nytte godt av kontrakta med utstyrsleveransar til fartøyet.</p> <p>Dette er den 11 båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar.</p> <p>Disse kontraktene viser Marin Teknikk sin posisjon i det krevande og ikkje minst spennende markedet innanfor for design av fiskefartøy.</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde påpeiker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked. - Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deira i nesten 25 år og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa dei forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet operer på.</p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20190909_ervik/ervik-mt-tersan_etter_signering_bygg100_vtersan_img_0664_1.jpg" alt="" width="960" height="640"></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em>Fra venstre: Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (Ervik Havfiske) og Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske)</em></span></p> <p>Dette vert også bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, som vart markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, når kontrakta vart signert. Verftet understreka takknemeligheita for at dei i 2010 fekk oppdraget med å bygge eit komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for eit nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til eit verdensleiande verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegna den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verda. Denne båten var også bygd med mykje ny teknologi, bla. med diesel elektrisk framdrift og andre nyskapende løysinger.</p> <p>For ytterligere informasjon:</p> <p>Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no</p> <p>Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no</p> <p>Marin Teknikk AS, 9 september 2019</p> <p>---------------------</p> <p>IN ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 20px;"><strong>Marin Teknikk secures new Longliner contract</strong></span></p> <p><em>Marin Teknikk enter into contract with Frøyanes AS, Norway, for delivery of Design &amp; Engineering package for a new Longliner vessel. Building yard will be Tersan Shipyard in Turkey, and schedule for delivery is Q3 2021.</em></p> <p>The vessel will have a length of 60,50 meters and will keep accommodation for 30 people. The Longliner is designed with high ice class, ready for Patagonian Toothfishing in Antarctic regions. The design will be of MT1112 L.</p> <p>Several recognized Norwegian companies will take benefit of equipment deliveries to the vessel.</p> <p>This will be the 11th vessel Marin Teknikk is designing for the largest Norwegian Longliner company Ervik Havfiske, and their collaborators.</p> <p>This contract shows Marin Teknikk’ s position in the demanding and exciting market for fishing vessel design.<br>Sales Director Richard K. Gjerde states that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have been working close to Stig and Kjell-Magne Ervik and their team for almost 25 years, and we feel this a recognition of our work, by designing safe, practical, environmentally and cost-effective fishing vessels, especially adjusted to different fishery and Ocean areas where Ervik operates.”</p> <p>This will be yard no. 100 at Tersan Shipyard, marked by a large ceremony at 5. September, when the contract was signed. The yard emphasised their gratefulness to build the MS Frøyanes back in 2010, which was the start of a new adventure for Tersan in Turkey, making the yard to a world leading yard for building special vessels. Marin Teknikk designed this vessel as well, which still is the largest Longliner in the world. MS Frøyanes was built with diesel electric propulsion followed by several innovative solutions.</p> <p>For further information:</p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, tel. +47 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no </p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>Area Sales Manager Thomas Edvard Gjerde, tel. +47 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no</p>
09.09.19 10:48
Marin Teknikk sikret ny kontrakt på nytt stort kombinert line- og snurrevadfartøy
Marin Teknikk sikret ny kontrakt på nytt stort kombinert line- og snurrevadfartøy
<p>Marin Teknikk har inngått avtale med Østerfjord As, Torangsvåg i Austevoll, samt med Tersan Shipyard i Tyrkia for levering av design- og engineering for eit nyvinnande fiskefartøy.</p><p>Fartøyet bygges med eit nyvinnande energibesparande hybrid framdriftssystem med batteripakke. Fiskefartøyet har forskjellige driftsprofiler og det er da viktig og «tune» inn motorer, propeller og thrustere riktig for å oppnå redusert brennoljeforbruk og utslipp av miljøskadelige gasser. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig design og systemer for å oppnå eit svært miljøvennlig skip. Fartøyet får ei komfortabel innredning for 23 personer. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrusta med eit stort autoline system med kapasitet for omlag 76 000 krok, full snurrevad utrustning, og automatisert filet- og HG prosesserings fabrikk. Det er høg fokus på skånsom håndtering og prima kvalitet på fiskeprodukta. Fabrikken er også rigget opp for å ta best mulig vare på restråstoff. Logistikken fra fangsten kommer ombord til den blir ferdig levert på paller ved kai er nøye planlagt for å bevare best mulig kvalitet og redusert lossetid i havn.</p> <p>Det blir flere annerkjente leverandørar fra Norge som for nytte godt av kontrakten med utstyrs leveransar til fartøyet.</p> <p>Rederiet har inngått kontrakt med Tersan Shipyard om bygging av fartøyet som er planlagt for levering i andre kvartal 2021. Dette blir det sjette fartøyet av MT-Design som bygges ved Tersan.</p> <p>Marin Teknikk har designet ei rekke linebåter for norske og utenlandske rederier, og befester med denne prestisje kontrakten sin posisjon i dette krevjande og spennande markedet for design av fiskefartøy. Samarbeidet med den aktive og dyktige Østervold familien starta hausten 2017. Marin Teknikk er svært takknemmelig for tilliten som rederiet har vist ved å inngå design og engineering kontrakt med oss for det allsidige og avanserte fiske fartøyet.</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig kontrakt i eit krevende marked. «Vi har jobba tett med Olav Østervold &amp; familien sidan seinhausten 2017 og føler at dette er ein annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, funksjonelle, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy som er spessialtilpassa til det dyktige rederiet sine behov». Det er veldig spennende for Marin Teknikk å samarbeide so tett med eit sterkt rederi som er så aktive innenfor fiskeri, i tillegg til at dei også eig og driv fartøyer innan «offshore».</p> <p>For ytterligere informasjon:<br>Daglig Leiar Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, e-mail: <a href="mailto:srg@marinteknikk.no">srg@marinteknikk.no</a>  <br>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, e-mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a>  <br>Områdesalgsjef Thomas Edvard Gjerde, tlf. 95 78 03 86, e-mail: <a href="mailto:teg@marinteknikk.no">teg@marinteknikk.no</a> </p> <p></p> <p>Båten vil ha ei lengde på 67 meter og en breidde på 14,6 meter, som gjer det til verdens største i sitt slag. Fartøyet skal primært drive fiske med line og snurrevad i nordiske farvann etter kvitfisk. Prosjektet har fått design benevnelsen MT1115.</p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/01_marin_teknikk.jpg" alt="" width="960" height="540"></p> <p></p> <p>ENGLISH:</p> <p><span style="font-size: 22px;"><strong>Marin Teknikk secured combined Longliner and Danish Seine fishing vessel contract<br></strong></span><br>Marin Teknikk has signed an agreement with Østerfjord AS, Torangsvaag in Austevoll and Tersan Shipyard in Turkey for delivery of Design and Engineering for an innovative fishing vessel.<br><br>The vessel will have a length of 67 meters and a width of 14,6 meters, which makes it to the worlds largest of its kind. The fishing vessel will fish primarily with Longline and Danish Seine in Nordic waters for white fish. The design name will be MT1115.<br><br>The vessel will be built with an innovative energy-saving hybrid propulsion system with battery package. Due to many different operating profiles of the vessel, it’s important to tune engines, propeller and thrusters properly to achieve reduced fuel oil and other environmentally harmful gases. The best possible design and systems have been the main focus in order to achieve a very environmentally friendly ship. <br><br>The vessel will provide for a comfortable interior for 23 people. It is designed according to the company’s wishes, and will be equipped with a large autoline system with a capacity of approx. 76 000 hooks, complete Danish seine arrangement and automatic fillet and HG processing factory plant. <br><br>High focus is given on careful handling and quality of the fish products. The factory plant will also be equipped with systems to take care of the rest raw material of the residual raw materials of the products. The logistics from the time the catch is on board until it is delivered on pallets at the quayside is carefully planned to preserve best quality and reduced port time.</p> <p>There are several recognized Norwegian suppliers who will benefit from receiving equipment deliveries to the vessel.<br>Østerfjord AS has entered into a contract with Tersan Shipyard for the construction of the vessel, which is scheduled for delivery in the 2nd quarter of 2021. This will be the sixth vessel of MT-design to be built at Tersan Shipyard.<br><br>Marin Teknikk has designed several longliners for Norwegian and foreign ship Owners, and with this prestigious contract we show our position in this demanding and exciting market for the design of fishing vessels. The collaboration with the much talented Østervold family started in the fall of 2017. Marin Teknikk is very grateful for the confidences shown by the Owner by signing a design and engineering contract with us for this advanced fishing vessel.<br><br>Sales Director Richard Gjerde points out that this is a very pleasant contract in a demanding market. “We have worked closely with Olav Østervold &amp; the family since late 2017 and feel this is an acknowledgement of our work to design safe, functional, environmentally friendly and cost effective fishing vessels that are specially adapted to the needs for this high skilled fishing company. It is very exciting for Marin Teknikk to work so closely with a strong Company that is so active in fishing, as well as owning and operating offshore vessels."</p> <p>For more information:</p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, <br>tel.: 911 89 888, e-mail: srg@marinteknikk.no</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, <br>tel:. 90 20 80 14, e-mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>Area Sales Engineer Thomas Edvard Gjerde, <br>tel:. 95 78 03 86, e-mail: teg@marinteknikk.no</p> <p>Marin Teknikk AS, 09.08.2019</p>
08.08.19 14:00
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med Skår Senior for nytt Kystnot fartøy
<p>Marin Teknikk AS (MT) har sikra en ny designkontrakt i fiskebåt markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy. Det nye kombinerte kystsnurpenot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken.</p><p>Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe og trålutstyr, samt 500m3 RSW laste tanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes og for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabell innredning for 10 personer og lett is-klasse. Rederiet ønsker å bygge fartøyet på norsk verft med levering i slutten av 2021.</p> <p>Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.</p> <p>Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet.</p> <p>Kontrakten er en anerkjennelse for Marin Teknikk’s arbeid i et nytt og interessant marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for design av fiskefartøy.</p> <p>- Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett oppimot dyktige redere i regionen.</p> <p>Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape verdier som kommer det maritime clusteret til gode, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde.</p> <p>Skår Senior AS er eigd av søskena Roy Skår og Janita Skår som til saman eig 90 prosent i reiarlaget, samt syskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eig ti prosent i reiarlaget frå Kvalsvika, som og er aktive fiskarar om bord.</p> <p><br>For mer informasjon kontakt;</p> <p>Salgsdirektør Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no </a></p> <p>Daglig leder Svein-Rune Gjerde, tlf. 911 89 888, mail: <a href="mailto:srg@marinteknikk.no">srg@marinteknikk.no</a></p> <p><img src="/Installations/fwk/sites/marinteknikk3/articles/20190520_skar_senior/nab_5436.jpg" alt="" width="960" height="640"></p> <p>----------------------</p> <p>In English:</p> <p><span style="font-size: 22px;"><strong>Marin Teknikk has entered design contract with Skår Senior for a new Purse Seiner vessel</strong></span></p> <p>Marin Teknikk AS (MT) has secured a new design contract in the fishing vessel segment. The contract is with the fishing company Skår Senior AS, from Kvalsvik, at Nerlandsøy in Herøy, Norway. </p> <p>The new combined Purse Seiner &amp; Trawler Fishing vessel with design type of MT1120, will be around 48 meter of length and 12 meters wide. It is designed to the Owner’s requirements and will be equipped with top modern purse seiner and trawl equipment. </p> <p>The vessel will have 500 m3 RSW cargo tanks and vacuum system for most gentle treatment of the fish. The vessel will be built with light Ice-class and comfortable accommodation for 10 people. The owners want to build the vessel at a Norwegian shipyard for delivery in Q4 2021.</p> <p>The contract is a solid recognition for MT’s work in a new and interesting market, and will expand our customer area and strengthen our position in designing fishing vessels.</p> <p>“We are very pleased to sign such contracts that secures work for our highly skilled personnel at MT, in addition to create activity in the Maritime Cluster in Norway”, says Sales Director Richard K. Gjerde.</p> <p>For further information, please contact;</p> <p>Sales Director Richard Gjerde, tel.: +47 90 20 80 14, mail: rkg@marinteknikk.no </p> <p>CEO Svein-Rune Gjerde, tel.: +47 911 89 888, mail: srg@marinteknikk.no</p>
20.05.19 14:18
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
Marin Teknikk har inngått designkontrakt med russisk fiskeriselskap
<p>Marin Teknikk AS (MT) har sikret enda en ny designkontrakt i det russiske markedet. Kontrakten er med fiskeriselskapet LLC FC Virma fra Karelia regionen, nordvest i Russland. </p><p>Fartøyet, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. Fartøyet skal leveres i slutten av 2020.</p> <p>Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid, og nå også til russiske kunder.</p> <p>De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologiske, bærekraftige og miljøvennlige fiskemetoden. Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet.</p> <p>Kontrakten er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.</p> <p>«Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og i utlandet».</p> <p>Marin Teknikk inngikk i desember 2017 kontrakt med samme rederi for to lignende fiskefartøy for leveranse av design og engineeringpakker. De to fartøyene er nå kommet langt i produksjonen ved Severnay Verf i St. Petersburg, i tillegg til et annet nybygg av samme MT design for et annet russisk rederi. LLC FC Virma er fornøyd med design- og engineeringsarbeidet og den oppfølging av prosjektene som er gjort fra MT's side. Fartøyene bygges til russisk flagg og etter Russisk RS Klasse. Marin Teknikk jobber direkte mot klasseselskap og myndigheter uten noen mellommann. Det er derfor med stor glede MT ser at en klarer å håndtere og tilegne seg ny kunnskap med nye samarbeidspartnere til rederienes og verftets tilfredstillelse.</p> <p>For mer informasjon kontakt salgssjef Richard Gjerde, tlf. 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a></p> <p>--------------------------</p> <p>English:</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: 22px;">Marin Teknikk enter into new design-contract with Russian Fishery Company</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 18px; color: #000080;"><strong>Marin Teknikk AS (MT) has secured a new ship design- and engineering contract in the Russian market. The contract is with the fishery company LLC FC Virma, from the Karelia region, in the Northwest Russia.</strong></span></p> <p>The vessel of MT1112 XL design, will be 58,6 meters long with a beam of 13 meters. Design focus has been according to the Ship-Owner’s requirements. The vessels will be equipped with top modern Mustad auto line-hauling system through moon-pool, fish-factory for processing of fish and cannery, large freeze capacity, Ice-Class and accommodation for 36 people. The vessel will be built at Severnaya Verf in St. Petersburg for delivery by Q4 2020, under Russian Flag and Class.</p> <p>The hull, combined with diesel electric propulsion, are optimized for low fuel consumption and low emissions to the environment. Marin Teknikk was the first designer using this technology for offshore vessels, and also for fishing vessels back in 2000, with MS Frøyanes.</p> <p>The Russian Ship-Owners want to focus on Long-line fishing, considered to be the most ecological, sustainable and environmental fishing method. The Long-liners will be built for fishery of Cod and Haddock in the Barents Sea and the Norwegian Sea, with high focus on utilizing the whole catch.<br>The contracts are an acknowledgment for our company after long time working in a new demanding market, and will contribute to developing our customer base and strengthen MT’s position within ship design.</p> <p>“We are very satisfied signing such agreements which will secure jobs at Marin Teknikk, in addition to creating new activity within the maritime cluster. It’s also exciting to work close upon new markets and cultures. From our point of view in Norway, we consolidate our strong competence within fishery and maritime industry, and contribute to create increase of value both in Norway and abroad,” says Sales Director Richard K. Gjerde.</p> <p>Back in December 2017, Marin Teknikk entered a design- and engineering contract with the same company for two similar fishing vessels. These two are well in line in the production scheme at Severnaya Verf in St. Petersburg, together with another newbuild from MT for a different Russian customer. LLC FC Virma is very happy with the design- and engineering delivered from MT, and the project follow-up from MT's side. The vessels are being built under Russian flag and Russian RS class. Marin Teknikk is working directly towards the Russian class and government without use of brokers. It is with great pleasure we see that we able to handle and achieve new knowledge with new partners to the ship-owner’s and yard’s satisfaction.</p> <p>For further information, please contact:<br>Sales Director Richard K. Gjerde, tel. +47 90 20 80 14, mail: <a href="mailto:rkg@marinteknikk.no">rkg@marinteknikk.no</a> </p> <p> </p> <p></p>
15.03.19 13:50

MARIN TEKNIKK AS - Industrivegen 21, NO-6080
Gurskoy, Norway
- Tel: +47 70 08 34 00 -
E-mail:  

Powered by Osberget CMS.