web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
03.02.2020 13:00 Ørsta rådhus Vartdalsfjord
02.03.2020 13:00 Ørsta rådhus Hjørundfjord
17.04.2020 13:00 Fjernmøte  
25.05.2020 13:00 Ørsta rådhus  Hjørundfjord 
14.09.2020 13:00 Ørsta rådhus  Hjørundfjord 
12.10.2020 13:00 Ørsta rådhus  Hjørundfjord 
23.11.2020 13:00 Ørsta rådhus  Hjørundfjord 

Saksdokument og protokollar

Møte 03-20 - 17.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 22/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019  

Sak 24/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019

Vedlegg: 

Møteprotokoll

  

Møte 02-20 - 02.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 15/20 Meldingar

Sak 16/20 Kontrollrapport -Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 17/20 Årsplan 2020 - Kontrollutvalet Ørsta kommune 

Sak 18/20 Orientering frå rådmannen vedkomande einingsleiar

Møteprotokoll

 

Møte 01-20  - 03.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Budsjett investeringar

Sak 11/20 Orienteringar frå rådmannen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257