westplast_redesign_2012_02.png
engEng

  

Rørdeler

Rørdeler til verdens største lakseslakteri, støpt av glassfiberarmert polyester

WESTPLAST AS
LEINEVIKA 
6094 LEINØY 
TLF 70 08 04 00
FAKS 70 08 04 01

post@westplast.no

 


Green Passoprt / IHM
WP950
certified by:

DESIGN AND WEB SOLUTION: OSBERGET CMS