furene_nyare_logo.jpg

Furene kurs og kompetanse startar opp med Yogakurs tirsdag 30.oktober. 

FLYTYOGA

shutterstock_111917555.jpg

FlytYoga er ein fysisk og dynamisk yogatime som vektlegg flyt i bevegelsane og flyt i sekvensane. Timen vi vere tilpassa ulike nivå med tilrettelagde alternativ. FlytYoga er basert på kjende Ashtangaøvingar, men har ei mjukare tilnærming med meir rom for variasjon og bruk av rekvisittar.

Timen vil vere variert frå time til time men blir alltid avslutta med avspenning (Savasana).

Passar for

  • Deg med noko erfaring / meir erfaring
  • Deg som ynskjer å bli varm og sveitt gjennom fysiske øvingar
  • Deg som ynskjer å auke styrke, fleksibilitet, balanse og konsentrasjon
  • Deg som ynskjer å rette fokus mot pusten
  • Deg som ynskjer meir energi

 

VI TILBYR

RolegYoga er ein time med fokus på pust, strekk og avspenning. Timen vil i hovudsak bestå av sittande og liggande øvingar, men kan og ha enkle ståande øvingar. Les meir

FlytYoga er ein fysisk og dynamisk Yogatime som vektlegg flyt i bevegelsane og flyt i sekvensane. Timen vi vere tilpassa ulike nivå med tilrettelagde alternativ. Les meir

BedriftsYoga er ei god bedriftsøkonomisk investering der tilsette og leiarar kan få eit avbrekk frå prestasjonar og tidspress. Yoga kan fremme betre fysisk og psykisk helse. Les meir

 

KONTAKT 
Furene Kurs og Kompetanse 
Furene Industriområde
6100 VOLDA

linn.urke.osnes@furene.no
+47 473 86 097

(c) 2012 Furene Kurs og Kompetanse Design og CSM: Fantastiske Osberget