Krukkehuset Ulsteinvik

Krukkehuset - meir enn kaffi og svele
<EM>Krukkehuset - meir enn kaffi og svele</EM>

Krukkehuset ynskjer velkomen til folk i og grupper i alle aldre.
Eit hus for kreativitet, skaparkraft, varme og omsorg.

Våre heimesider er nyetablerte og under utvikling. Gjennom dei vil vi informere om kva aktivitetar som stend føre og kva som ligg bak. Samstundes som vi presenterar personar og lag bak det som skjer her.

Glimt frå våre aktivitetar sist jul

Klikk på bileta for større utgåve.