Feil syntaks!
ver. 2.3.6
Foto:
Dagens sitat
Gode mennesker tenker som regel riktig.
Ernest Dimnet
www.ordtak.no